نوسان قیمت سهام | چرا قیمت سهام کاهش یا افزایش می یابد؟

چیزی که به سودآوری یا زیان دهی در بازارهای بورس منجر می شود، افزایش و کاهش یا نوسان قیمت سهام است. نوسان های قیمتی در بازار سرمایه توسط ناظر نماد بوسیله ابزاری به نام  دامنه نوسان کنترل می شود. در بورس بسیاری از کشور ها بدلیل افت نوسانات بازار، دامنه مجاز نوسان بکار گرفته می… ادامه خواندن نوسان قیمت سهام | چرا قیمت سهام کاهش یا افزایش می یابد؟