نماد بورسی چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر نگاهی به بازار بورس بیندازید، اسامی شرکت ها و سازمان های ارائه دهنده سهام، آن چیزی نیست که انتظارش را دارید. به واقع این “نماد بورسی” است که شما به جای نام هر شرکت مالک سهام، در بورس مشاهده خواهید کرد. در این مقاله می خوانیم : الف ) نماد بورسی چیست ؟ ب)… ادامه خواندن نماد بورسی چیست و چه کاربردی دارد؟