تشخیص کف قیمت سهام

نوسان قیمت از منفی به مثبت یا برعکس همراه با حجم بالا یکی از علامت های نقاط بهینه ی خرید یا فروش است. کف قیمت سهام یک مفهوم نسبی بوده و در شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد. سوالی که در اینجا پیش‌روی معامله‌گران قرار میگیرد این است که آیا واقعا سهام در بورس به… ادامه خواندن تشخیص کف قیمت سهام