قوانین جدید حجم مبنا چیست و چه مفهومی در بازار بورس دارد؟ + ویدیو

حجم مبنا چیست؟ حجم مبنا یکی از مفاهیم بورس است که در بازارهای سرمایه با آن سر و کار خواهید داشت. حجم مبنا به معنای میزان سهامی است که باید برای رسیدن به دامنه نوسان کامل، مورد معامله واقع شود. لازم به ذکر است که حجم مبنا در پایانی هر هفته کاری بورس اوراق بهادار… ادامه خواندن قوانین جدید حجم مبنا چیست و چه مفهومی در بازار بورس دارد؟ + ویدیو