صف خرید و صف فروش سهام در بورس به چه معناست؟ (ویدئو آموزشی کامل)

برای حضور پیدا کردن در بازار بورس و خرید و فروش سهام، باید درک درستی از شکل سرمایه گذاری در این حوزه داشته و بتوانید به موقع و بر مبنای محاسبات درست، نسبت به خرید سهم یا فروش آن اقدام کنید. یکی از مفاهیم مهم در معاملات بورس که باید در خصوص آن شناخت و… ادامه خواندن صف خرید و صف فروش سهام در بورس به چه معناست؟ (ویدئو آموزشی کامل)