شاخص بورس چیست و چه تاثیری در خرید و فروش سهام دارد؟

شاخص بورس یکی از فاکتورهای بسیار مهم و پایه ای برای فعالیت صحیح در بازار سهام است. به واقع با توجه به شاخص بورس و رصد کردن آن، می توان شناخت درستی نسبت به بازار خرید و فروش سهام داشته و تصمیم گیری های درست و به موقع انجام داد.   شاخص بورس شاخص بورس… ادامه خواندن شاخص بورس چیست و چه تاثیری در خرید و فروش سهام دارد؟