تکلیف سهام عدالت افراد فوت شده چه می شود؟ نحوه دریافت سود سهام عدالت افراد متوفی

در شرایط حاضر با آزادسازی سهام عدالت این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود امده است که تکلیف سهام عدالت افراد فوت شده چه می‌شود؟ از آنجا که از زمان اختصاص سهام عدالت تا زمان اعلام آزادسازی سال‌ها می‌گذرد، برخی از مشمولان این سهام در حال حاضر در قید حیات نیستند طبق آخرین… ادامه خواندن تکلیف سهام عدالت افراد فوت شده چه می شود؟ نحوه دریافت سود سهام عدالت افراد متوفی