چهار فاکتوری که در زمان کم کردن میانیگن خرید باید به آنها توجه کنیم + مثال

در مقالات قبلی با مفاهیم خرید پله ای و کاهش میانگین خرید آشنا شدید. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که وقتی سهمی را خریدیم و قیمت آن منفی شد، چه زمانی باید میانگین خرید را کاهش دهیم. در واقع ما باید شناخت درستی از زمان کم کردن میانگین سهم داشته باشیم.… ادامه خواندن چهار فاکتوری که در زمان کم کردن میانیگن خرید باید به آنها توجه کنیم + مثال