محاسبه قیمت سهام برای روز بعد بر اساس چه فاکتورهایی انجام می شود؟

از دیگر سوالات پر تکرار بورسی دلیل اختلاف و یکسان نبودن قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله می باشد و اینکه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد چگونه انجام می شود؟ باید بدانید قیمت شروع سهم برای روز بعد، همان قیمت پایانی بسته شده ی امروز می باشد. حال در این مقاله به عوامل تاثیرگذار… ادامه خواندن محاسبه قیمت سهام برای روز بعد بر اساس چه فاکتورهایی انجام می شود؟