ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان تأمین اجتماعی

مدیر عامل تأمین اجتماعی تهران از تمدید مهلت ثبت نام سهام عدالت مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان آبان ماه جاری خبر داد. ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان آبان ماه: ثبت نام از مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران برای دریافت سهام عدالت آغاز شده است. بنا… ادامه خواندن ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان تأمین اجتماعی

شرایط واگذاری سهام عدالت به مردم چیست؟

رئیس کل سازمان خصوصی سازی آقای علیرضا صالح در خصوص شرایط واگذاری سهام عدالت اظهار داشت، آزاد سازی سهام عدالت برای تمام افراد مشمول بعد از گذشت 13 سال، به دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، به اینگونه که شرایط مدیریت مستقیم سهام در بورس و مدیریت غیرمستقیم از طریق شرکت های سرمایه‌گذاری استانی… ادامه خواندن شرایط واگذاری سهام عدالت به مردم چیست؟