ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان تأمین اجتماعی

مدیر عامل تأمین اجتماعی تهران از تمدید مهلت ثبت نام سهام عدالت مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان آبان ماه جاری خبر داد. ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان آبان ماه: ثبت نام از مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران برای دریافت سهام عدالت آغاز شده است. بنا… ادامه خواندن ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان تأمین اجتماعی