چرا در بازار بورس باید از خرید پله ای استفاده کنیم؟ + ویدیو

بازار نزولی همیشه همراه با کاهش قیمت بسیاری از سهام است. ولی در بازار بورس هیچ وقت روند به یک شکل باقی نمی میاند. یعنی هیچ وقت بورس همیشه مثبت و یا منفی باقی نمی ماند. خرید پله ای روشی است که در بازارهای کاهشی می توان از طریق آن اقدام به خرید سهام نمود.… ادامه خواندن چرا در بازار بورس باید از خرید پله ای استفاده کنیم؟ + ویدیو