شرایط واگذاری سهام عدالت به مردم چیست؟

رئیس کل سازمان خصوصی سازی آقای علیرضا صالح در خصوص شرایط واگذاری سهام عدالت اظهار داشت، آزاد سازی سهام عدالت برای تمام افراد مشمول بعد از گذشت 13 سال، به دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، به اینگونه که شرایط مدیریت مستقیم سهام در بورس و مدیریت غیرمستقیم از طریق شرکت های سرمایه‌گذاری استانی… ادامه خواندن شرایط واگذاری سهام عدالت به مردم چیست؟