کارگزاری بورس چیست و کارگزاران چه کمکی به شما می کند؟ (آموزش ویدئویی)

برای ورود به بازار بورس و سرمایه گذاری در آن، به یک کارگزاری بورس نیاز خواهید داشت. اگر چه می توان برخی از سهام ها را به صورت مستقل از شرکت های سهامدار خریداری کرد، اما باید گفت که غالب سهام های ارائه شده در بازار بورس، از طریق کارگزاران خرید و فروش می شود.… ادامه خواندن کارگزاری بورس چیست و کارگزاران چه کمکی به شما می کند؟ (آموزش ویدئویی)