قیمت پایانی در بورس چیست؟

قیمت پایانی در بورس

در این مقاله سعی داریم که ابتدا به قیمت پایانی در بورس (Close Price)، نحوه ی محاسبه قیمت پایانی سهم و همچنین تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله بپردازیم با ما همراه باشید.

قیمت پایانی سهم در بورس:

قیمت پایانی سهام قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعدی بر پایه و اساس آن قیمت شروع می شود، قیمت پایانی در واقع میانگینی از قیمت های معامله شده سهام در یک روز کاری و در ساعت های معاملاتی طبق حجم معاملات است، که خرید و فروش سهم در روز بعد بر اساس قیمت پایانی آغاز میشود.

قیمت آخرین معامله:

قیمت آخرین معامله قیمتی است که آخرین بار سهام در آن قیمت معامله شده است، حال برای اینکه قیمت آخرین معامله به طور کلی بسیار حالت صعودی و نزولی داشته و به مقدار زیادی بالا و پایین می شود، برای اشاره به قیمت یک سهام از قیمت پایانی استفاده می کنند.


همچنین ممکن است قیمت آخرین معامله ی هر سهم شرکت که در بازار بورس پذیرفته شده است به میزان 5 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد (حداکثر نوسان روزانه طبق مقررات حاکم). حال که میزان عملیات انجام شده روی سهام کمتر از حجم مبنا بوده است در این صورت قیمت پایانی سهم به طور مثال با حداکثر یک درصد افزایش یا کاهش، ثبت می شود.

به طور مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در ابتدای روز شنبه 300 تومان و میانگین قیمت معاملات این سهم در طول آن روز کاری 310 تومان باشد. پس در این صورت میانگین قیمت سهم در پایان روز شنبه، در مقایسه با ساعت ابتدایی روز 10 تومان رشد داشته است.

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس:

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

میانگین وزنی چیست؟

هنگام محاسبه میانگین وزنی برای یک دسته عامل های نابرابر، وزن یا ارزش معینی برای هر یک از عامل ها تعیین می شود، و سپس آن عامل در وزن معین ضرب می شود و سپس جمع بدست آمده بر مجموع وزن ها تقسیم میشود.

در تصویر زیر اگر مثلثی که تعادل را برقرار کرده است را قیمت پایانی در نظر بگیریم و قیمت های معامله شده با حجم یکسان باشند در این صورت میانگین قیمت در نقطه مرکز، سطح تعادل را برقرار کرده است. 
اما اگر قیمت ها با حجم یکسان نبوده و متفاوت باشند و معامله بر این اساس صورت گیرد میانگین قیمت برای برقراری سطح تعادل به آن قیمتی که بیشتر معامله روی آن انجام شده است نزدیک می شود.

محاسبه میانگین وزنی

رابطه ی حجم مبنا با قیمت پایانی سهام در بورس، و تأثیر آن بر روی قیمت پایانی سهم:

قیمت پایانی سهام قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، براساس آن قیمت آغاز می شود. همینطور همواره قیمت پایانی سهم، با آخرین قیمت سهم برابر نیست. در بازار بورس اوراق بهادار شرکت های بورسی دارای حجم مبنا هستند و حجم مبنا روی قیمت پایانی سهم تأثیرگذار خواهد بود. 
در بازار بورس سامانه معاملاتی بعد از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول روز کاری میزان حجم معاملات را با حجم مبنا بررسی می کند، اگر حجم معاملات سهم به اندازه حداقل حجم مبنا باشد میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت می شود، ولی اگر حجم معاملات انجام شده از حجم مبنا کمتر باشد به همان مقدار از قیمت پایانی کم می شود و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت می شود.

 

تأثیر حجم مبنا روی قیمت پایانی سهم

تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله:

قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله یکسان نیست زیرا با توجه به تعریف قیمت پایانی که میانگین وزنی معاملات است این میانگین می تواند برابر یا بیشتر یا کمتر از آخرین معامله باشد. قیمت آخرین معامله  رقمی است که آخرین بار سهام در آن سطح قیمت معامله شده است و نام دیگر آن قیمت بسته شدن (Close price) می باشد. قیمت آخرین معامله برای سفارش گذاری در بورس اهمیت بسیاری دارد زیرا فردی که بخواهد معامله را  به سرعت انجام دهد می تواند قیمت سفارش خود را نزدیک به این قیمت یا برابر این قیمت ثبت کند تا شانس بیشتری در افزایش کامل شدن سفارش خود داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر:

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس 99

اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟

مجمع عمومی شرکت چیست؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.