کاربرد ترازنامه در بورس چیست؟

برای پیش بینی وضعیت آینده ی یک شرکت و همچنین عملکرد آن باید عوامل متعددی را مورد بررسی قرار دهیم، این بررسی برای شرکت هایی که در بازار بورس فعال هستند اهمیت بیشتری دارد. در واقع سهامداران برای انتخاب سهام و سرمایه گذاری در یک شرکت نیاز دارند که اطلاعات کافی راجع به شرکت مربوطه… ادامه خواندن کاربرد ترازنامه در بورس چیست؟