سهام عدالت مستقیم خوبه یا غیر مستقیم؟

بعد از گذشت چند روز از اعلام آزاد سازی سهام عدالت سوالات زیادی در رابطه با سهام عدالت و روش مدیریت این سهام وجود دارد و افراد می خواهند بدانند که اداره سهام عدالت به روش مستقیم خوبه یا غیر مستقیم؟ در این مقاله سعی داریم که به این سوال پاسخ دهیم. آزاد سازی سهام… ادامه خواندن سهام عدالت مستقیم خوبه یا غیر مستقیم؟