سود عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت ها در بورس چیست؟

سود عملیاتی و غیر عملیاتی

هدف از هر حرکت اقتصادی بدست آوردن سود است. برای شناسایی سود خالص باید تمام هزینه ها و خروجی های یک شرکت بررسی شوند. این هزینه ها همان جریان های نقدی خارج شده هستند.
در صورتی که حجم هزینه ها بیشتر از درآمد بدست آمده باشد شرکت زیان خواهد کرد. ما در این بخش از ویکی اقتصاد میخواهیم سود و زیان شرکت ها را در دو قسمت عملیاتی و غیرعملیاتی برای شما توضیح دهیم.

درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی

افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت را درآمد می گویند. به عبارت دیگر، درآمد ارزش کالاها و خدمات فروش رفته شرکت را نشان می دهد. درآمد های یک شرکت در دو دسته طبقه بندی می شوند :

درآمدهای عملیاتی

موضوع فعالیت یک شرکت در اساسنامه آن شرکت در بدو تأسیس قید می شود و درآمدی که در راستای اساسنامه و در نتیجه فعالیت های شرکت باشد، درآمد عملیاتی آن شرکت است.
درآمد عملیاتی با توجه به تداوم فعالیت شرکت میتواند پایدار باشد و نقطه قوت هر شرکت نیز همان مستمر بودن رشد این درآمد است.

درآمدهای غیر عملیاتی

با توجه به مطالب گفته شده، میتوان نتیجه گرفت که درآمدهای بدست آمده که در راستای اساسنامه نبوده اند همان درآمدهای غیر عملیاتی هستند. پس این درآمد ها برخلاف درآمد های عملیاتی ناپایدارند و سود حاصل از آنها برای صاحبان سهام شرکت قابل برنامه ریزی نخواهد بود.

درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

هزینه ها

هزینه ها تعریفی برعکس درآمد دارند. پس میتوان گفت هزینه ها همان کاهش حقوق صاحبان سهام است. هزینه ها به شرح زیر هستند :

بهای تمام شده کالا : سرمایه ای که برای تولید کالای شرکت مصرف میشود و عناصر تشکیل دهنده آن را اینگونه تقسیم بندی می کنند.

  • مواد اولیه
  • دستمزد تولیدی
  • سربار

مواد اولیه اصلی ترین بخش تولید کالاست و دستمزد همان پولی است که برای حقوق پرسنل در نظر گرفته شده است. اما سربار هزینه های فرعی شرکت هستند که از جمله آنها میتوان به تعمیرات یا هزینه انبارداری اشاره کرد.

سود عملیاتی چیست؟

سود عملیاتی همان باقیمانده سود بعد از محاسبه همه هزینه های عملیاتی واحد تجاری است.
برای محاسبه سود عملیاتی باید تمامی هزینه های مربوط به حفظ شرکت در نظر گرفته شود. از جمله این هزینه ها میتوان به هزینه های عمومی، بیمه و اجاره و حمل و نقل اشاره کرد.

سود عملیاتی مشخص کننده میزان سوددهی عملیاتی یک واحد تجاری است و بهره های پرداختی مانند مالیات ها و بدهی را شامل نمی شود.

مطالب مرتبط :

چگونه از بورس پول در بیاوریم؟

درآمد ماهیانه از بورس چقدر است؟

سود غیرعملیاتی چیست؟

سود غیرعملیاتی فعالیت های نامرتبط با موضوع اصلی را پوشش میدهد و معمولا موبوط به سود حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش دارایی ها و اوراق مشارکت است که می تواند غیرمستمر باشد.

برای محاسبه سود غیرعملیاتی باید درآمد حاصل از فروش دارایی را از بهای تمام شده کم کرد و همچنین سود حاصل از سپرده گذاری ها را نیز به آن اضافه کرد.

سایر هزینه ها

شرکت میتواند از فعالیت های گوناگون درآمد کسب کرده یا متحمل هزینه شود پس تمامی هزینه های مربوط به فعالیت های شرکت باید در سرفصل فروش و بهای تمام شده گزارش شوند.

سود عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت ها در بورس

تفاوت سود عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت ها در بورس

همانند درآمد های عملیاتی و غیرعملیاتی برای محاسبه سود نیز باید به فعالیت های مرتبط و غیرمرتبط با اساسنامه شرکت توجه کرد.
نحوه محاسبه اختلاف اهمیت زیادی برای شرکت ها دارد. مدیران مالی شرکت ها نقش بسزایی در حسابرسی دارند زیرا دقت و تخصص بالایی در انجام درست خرج و مخارج نیاز است.
مدیران مالی باید مهارت داشته و آموزش های تخصصی لازم را دیده باشند تا با تکنیک های کاربردی سود عملیاتی را تفکیک کنند.
با وجود کارشناسان مجرب در می یابید که سود عملیاتی و غیر عملیاتی تفاوت چندانی نداشته و تنها فعالیت های شرکت میتواند آنها را از هم جدا سازد.

سود وزیان از مهم ترین مفاهیم بورسی و سرمایه گذاری هستند پس باید آن را به خوبی درک کرده تا تصمیمات درستی در حوزه سرمایه گذاری گرفته و قدم های درستی در بازار بورس برداشته شود.

توسط کیانا ابراهیمی

مفهوم فلسفی و دقیق خونه مهم نیست، این مهمه که میدونم شغل من خونه منه، بلدم توش راه برم؛ تک تک آجرهاشو میشناسم و بهش تعصب دارم؛ جاییه که وقتی بهش سر میزنم قوی میشم چون ریشه هامو داره:)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.